Czy wiesz, że zdrowie psychiczne pracowników ma bezpośredni wpływ na wizerunek twojej firmy i marki osobistej? Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak poprawić zdrowie psychiczne swojego zespołu i zwiększyć zaufanie do twojej marki, zapraszam do lektury tego artykułu.

Zrozumienie zdrowia psychicznego:

Według Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie psychiczne to stan, w którym jednostka realizuje swój potencjał, radzi sobie z normalnymi trudnościami życia, pracuje produktywnie i twórczo oraz jest w stanie przyczyniać się do dobrobytu swojej społeczności.

Zdrowie psychiczne pracowników ma kluczowe znaczenie dla wydajności i klimatu w miejscu pracy. Badania pokazują, że pracownicy z dobrym zdrowiem psychicznym są o 12% bardziej produktywni niż ci z niskim poziomem zdrowia psychicznego.

Budowa wizerunku marki osobistej i frimy

Związek między zdrowiem psychicznym a wizerunkiem firmy oraz marki osobistej:

Firma Google jest znana z dbałości o zdrowie psychiczne swoich pracowników. Oferuje im m.in. bezpłatne sesje z psychologami, programy redukcji stresu, warsztaty z mindfulness i wiele innych.

Dzięki temu Google buduje wizerunek firmy innowacyjnej, kreatywnej i troszczącej się o ludzi. Nie dziwi więc, że Google jest jedną z najbardziej pożądanych marek na świecie i cieszy się wysokim zaufaniem klientów.

Korzyści dla firmy i marki osobistej wynikające z dbałości o zdrowie psychiczne pracowników:

Promowanie zdrowia psychicznego w miejscu pracy przynosi wiele korzyści zarówno dla firmy, jak i dla marki osobistej pracowników.

Pracownicy są bardziej produktywni, ponieważ mają lepsze samopoczucie, większą motywację i koncentrację. Angażują się w pracę, ponieważ czują się docenieni, wspierani i zadowoleni.

Mają lepsze relacje z innymi współpracownikami, ponieważ potrafią komunikować się skutecznie, współpracować i rozwiązywać konflikty.

Rzadziej chorują i mają mniejszą absencję, ponieważ są odporni na stres i potrafią zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

Wszystko to przekłada się na lepsze wyniki finansowe i konkurencyjność firmy.

W kontekście marki osobistej, dbałość o zdrowie psychiczne może budować zaufanie i autentyczność, co jest kluczowe dla budowania relacji z klientami i partnerami biznesowymi.

Pracownicy, którzy dbają o swoje zdrowie psychiczne, są postrzegani jako eksperci w swojej dziedzinie, którzy potrafią radzić sobie z wyzwaniami, podejmować dobre decyzje i tworzyć wartość.

Dzięki temu budują pozytywny wizerunek i reputację, która przyciąga nowe możliwości i zwiększa ich wpływ.

Metody poprawy zdrowia psychicznego:

Trening mentalny to praktyka polegająca na świadomym kształtowaniu myśli i emocji, które wpływają na nasze zdrowie psychiczne. Polega on na stosowaniu różnych technik, takich jak afirmacje, wizualizacje, medytacje, dziennikowanie, które pomagają zmieniać negatywne przekonania, wzmacniać pozytywne nastawienie i zwiększać poczucie własnej wartości. Trening mentalny pomaga poprawić nastrój, redukować stres i lęk, zwiększyć pewność siebie i samoakceptację.

Trening EEG biofeedback to technika wykorzystująca informacje zwrotne z mózgu, aby nauczyć się regulować aktywność mózgu w celu poprawy samopoczucia i funkcjonowania psychicznego. Polega on na podłączeniu do głowy elektrod, które rejestrują fale mózgowe i przekazują je do komputera. Komputer analizuje fale mózgowe i daje sygnały dźwiękowe lub wizualne, które informują o stanie mózgu. Ucząc się reagować na te sygnały, można wpływać na aktywność mózgu i osiągać pożądane stany, takie jak relaks, skupienie, kreatywność czy radość. Trening EEG biofeedback pomaga poprawić pamięć, koncentrację, nastrój, zdolność uczenia się i radzenia sobie z problemami.

Access Bars to metoda oparta na delikatnym dotyku 32 punktów na głowie, która ma na celu uwalnianie ograniczeń w różnych obszarach życia, w tym w zdrowiu psychicznym. Każdy z tych punktów odpowiada za pewną sferę, taką jak pieniądze, ciało, seks, komunikacja, kreatywność, radość itp. Dotykając tych punktów, można uwolnić nagromadzone napięcia, blokady, traumy, negatywne emocje i myśli, które utrudniają osiąganie celów i szczęścia. Access Bars pomaga poprawić samopoczucie, spokój, klarowność, akceptację i otwartość na zmiany.

Strategie promowania zdrowia psychicznego w miejscu pracy:

Firmy mogą promować zdrowie psychiczne poprzez organizowanie programów wsparcia, edukacyjnych warsztatów, sesji mindfulness, czy też zapewnienie dostępu do profesjonalnej pomocy psychologicznej w razie potrzeby.

Programy wsparcia mogą polegać na tworzeniu grup wsparcia, mentoringu, coachingu, doradztwie, które pomagają pracownikom radzić sobie z trudnościami i stresami w pracy.

Edukacyjne warsztaty mogą polegać na organizowaniu szkoleń, webinarów, prezentacji, które podnoszą świadomość i wiedzę na temat zdrowia psychicznego, jego znaczenia, czynników ryzyka, objawów, metod poprawy i zapobiegania.

Sesje mindfulness mogą polegać na organizowaniu regularnych przerw, w trakcie których pracownicy mogą praktykować techniki uważności, takie jak medytacja, oddech, relaksacja, które pomagają zredukować stres, poprawić koncentrację i nastrój.

Zapewnienie dostępu do profesjonalnej pomocy psychologicznej w razie potrzeby może polegać na oferowaniu pracownikom możliwości skorzystania z bezpłatnych lub dofinansowanych konsultacji z psychologiem, psychiatrą, terapeutą, trenerem rozwoju osobistego, które pomagają rozwiązać problemy psychiczne, emocjonalne lub behawioralne.

Istotne jest również budowanie kultury organizacyjnej opartej na szacunku, empatii i otwartości na rozmowę o zdrowiu psychicznym. Można to osiągnąć poprzez promowanie wartości, takich jak zaangażowanie, współpraca, wsparcie, elastyczność, równowaga, które sprzyjają dobremu zdrowiu psychicznemu. Można również zachęcać pracowników do dzielenia się swoimi doświadczeniami, sukcesami i wyzwaniami związanymi ze zdrowiem psychicznym, aby zwiększyć wzajemne zrozumienie i zaufanie.

Studia przypadków: 

Firma Google jest znana z dbałości o zdrowie psychiczne swoich pracowników. Oferuje im m.in. bezpłatne sesje z psychologami, programy redukcji stresu, warsztaty z mindfulness i wiele innych. Dzięki temu Google buduje wizerunek firmy innowacyjnej, kreatywnej i troszczącej się o ludzi. Nie dziwi więc, że Google jest jedną z najbardziej pożądanych marek na świecie i cieszy się wysokim zaufaniem klientów. Według rankingu Interbrand, Google jest drugą najbardziej wartościową marką na świecie, wycenianą na ponad 200 miliardów dolarów . Według rankingu Fortune, Google jest również drugą najlepszą firmą do pracy na świecie, z oceną 4,5 na 5 gwiazdek.

Podsumowanie i wnioski:

Podsumowując, dbałość o zdrowie psychiczne pracowników nie tylko przyczynia się do lepszej wydajności i satysfakcji z pracy, ale także wzmacnia wizerunek firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy oraz buduje autentyczną markę osobistą liderów i ekspertów.

Inwestowanie w zdrowie psychiczne pracowników i dbałość o markę osobistą staje się coraz bardziej kluczowym elementem strategii budowania marki i wizerunku w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu.

Aby poprawić zdrowie psychiczne pracowników, firmy mogą stosować różne metody, takie jak trening mentalny, trening EEG biofeedback, Access Bars, oraz promować zdrowie psychiczne poprzez organizowanie programów wsparcia, edukacyjnych warsztatów, sesji mindfulness, czy też zapewnienie dostępu do profesjonalnej pomocy psychologicznej w razie potrzeby.

Przykłady firm, takich jak Google, Microsoft czy Salesforce, pokazują, że takie działania przynoszą znaczące korzyści zarówno dla jednostki, jak i dla organizacji jako całości.

Wniosek jest jasny: Inwestowanie w zdrowie psychiczne pracowników to nie tylko dbałość o ich dobrostan, ale także sposób na zwiększenie efektywności i konkurencyjności organizacji, a także na kształtowanie wiarygodnej i atrakcyjnej marki osobistej liderów i ekspertów. Tylko proaktywne i holistyczne podejście do zdrowia psychicznego może zapewnić firmie i jej pracownikom silny i pozytywny wizerunek w dzisiejszym wymagającym świecie biznesu.